گلفرنگ عزیز محمد زهرایی

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 901/902

جفت قالی گلفرنگ از تولیدات عزیز محمد زهرایی درخش میباشد که با مارک عزیز شناخته میشود

اندازه 1 :  2.41*3.08 متر

اندازه 2:  2.36*2.91 متر

زمینه سفید کرم حاشیه مسی