ریزه ماهی ترنج دار چله ابریشم کامیابی برای خرید تماس بگیرید

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 301

ریزه ماهی ترنج دار چله ابریشم  طراحی کامیابی

رجشمار 60

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه کرم(سفید) حاشیه کرم( سفید)

جنس الیاف کرک و ابریشم چله ابریشم

اندازه : 1/93* 1/40 متر