قالی ریزه ماهی افشان

در دسترس بودن: موجود در انبار

قالی ریزه ماهی افشان

رجشمار  40

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه کرم(سفید)    حاشیه لاکی

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله نخ

اندازه : 2/35* 1/95 متر