جفت شش متری محرمات چله ابریشم کامیابی

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 602a/603b

جفت شش متری محرمات چله ابریشم طراحی کامیابی

رجشمار  60

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه کرم(سفید)    حاشیه کرم (سفید)

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله ابریشم

اندازه : 2/96* 1/93 متر