گلفرنگ کامیابی برای خرید تماس بگیرید

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 304

قالی گلفرنگ طراحی کامیابی

رجشمار  60

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه کرم (سفید)    حاشیه کرم (سفید)

جنس الیاف کرک و ابریشم

چله ابریشم

اندازه : 1/90* 1/50 متر