ریزه ماهی افشان یاسی طرح کامیابی

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 409

ریزه ماهی افشان طراحی کامیابی

رجشمار 50

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه یاسی (قرمز دانه)  حاشیه سفید

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله نخ

اندازه : 2/15* 1/67 متر