جفت پردهای درشت ماهی سرمه ای طرح کامیابی

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 410/411

جفت درشت ماهی افشان طراحی کامیابی

رجشمار 50

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه  سرمه ای حاشیه سفید

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله نخ

اندازه : 2/32* 1/59 متر