کناره ریزه ماهی افشان سرمه ای

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 003

کناره ریزه ماهی افشان

رجشمار 40

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه  سرمه ای حاشیه سفید

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله نخ

اندازه : 2/43* 0/77 متر