برک ریزه ماهی افشان

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 004

برک ریزه ماهی افشان

رجشمار 45

بارنگ های 100% گیاهی

زمینه  سفید حاشیه لاکی

جنس الیاف پشم و ابریشم

چله نخ

اندازه : 1/12* 0/63 متر